Synergie Sp. z o.o.powrót do strony głównej

Oferta księgowa synergie.net.pl

Naszym celem jest świadczenie usług na najwyższym poziomie oraz zabezpieczanie interesów naszych Klientów od strony księgowej i podatkowej

Wspomagamy Twój rozwój

W czasach szybko zmieniających się przepisów znajdziesz w nas wsparcie w prowadzeniu finansów swojej firmy.

Na nas będzie spoczywał ciężar prawidłowego rozliczenia, a Ty będziesz miał czas na prawidłowe planowanie i rozwój swojej działalności.

Gwarantujemy efekt synergii

Synergia polega na łączeniu działań wielu podmiotów. Tworząc dany produkt synergia zmniejsza koszty jego przygotowania i promocji a zwiększa szanse rynkowego zakresu (czyli zyski).

Efekty takiego współdziałania są nieproporcjonalnie większe w porównaniu z sytuacją, gdy każdy z podmiotów działa oddzielnie.

Więc połącz z nami siły!

Pozwalamy obniżać koszty

Oferujemy kompleksową obsługę finansową wg cen dostosowanych do indywidualnych cech Twojego przedsiębiorstwa.

W trakcie spotkania jesteśmy w stanie zaoferować skrojoną na miarę Twych potrzeb taryfę.

Gwarantujemy konkurencyjne stawki finansowe!

Chronimy Twoje finanse

Działając w przestrzeni gospodarczej napotkasz na sytuacje, które będą wymagały interwencji prawnej lub porady.

Ponieważ współpracujemy z doświadczonymi kancelariami prawnymi, będziemy w stanie zaoferować Ci pomoc prawną na najwyższym poziomie.

Nasza oferta

 • prowadzenie ksiąg handlowych, w tym rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych oraz podatku VAT,
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku VAT,
 • sporządzanie list płac i rozliczeń z ZUS,
 • sporządzanie wszelkich sprawozdań, deklaracji i rozliczeń wymaganych obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, bilansowego i o statystyce państwowej,
 • opracowanie dokumentacji zasad prowadzenia rachunkowości (ZPK).

Dbamy, aby firmy z którymi współpracujemy mogły otrzymać produkt kompleksowy. Jest to szczególnie ważne w przypadku mniejszych firm, które mogą uzyskać dodatkową opiekę prawną. Dlatego oprócz tradycyjnych usług księgowych oferujemy:

 • pomoc w otrzymaniu kredytów, pożyczek
 • pomoc w doborze odpowiedniego leasingu,
 • ubezpieczenia: komunikacyjne, majątkowe oraz ubezpieczenia na życie,

Usługi podstawowe

 • tworzenie planu kont,
 • pomoc przy ustalaniu polityki rachunkowości,
 • ewidencja kosztów i przychodów,
 • ewidencja podatku od towarów i usług,
 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • obsługa pracowników,
 • rozliczenia właścicieli,
 • sporządzanie bilansów,
 • sporządzanie raportów do GUS-u,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie deklaracji ZUS-owskich,
 • naliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników PIT-11,
 • sporządzanie deklaracji PFRON,
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS,
 • sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA,
 • sporządzanie raportów RMUA.
do góry
SYNERGIE Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 OŚWIĘCIM
KRS 0000420275, REGON 122569375, NIP 549-243-37-81
Kapitał zakładowy 10.000,- PLN
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS

odwiedź nasz profil: facebook

webdesign: www.sigsoft.pl